Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2012 , Vol 18 , Issue
Blastocystis Türlerinin Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: Direk Floresan Antikor Yöntemi
TURK S1, DOĞRUMAN-AL F1, KUSTIMUR S1
DOI : 10.9775/kvfd.2012.6100 Keywords :