Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2011 , Vol 17 , Issue 1
Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Hayvancılığına Katkıları
TURKMENOGLU E1, YASAR A1
DOI : 10.9775/kvfd.2010.2391 Keywords :