This Journal is indexed and abstracted in
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2010 , Vol 16 , Issue 2
Evcil tavşanlarda Thymus Serpyllum’un koksidiozise karşı etkisi: Oosist atılımı ve canlı ağırlık değişimi
ÖZKAN O1, SARI B1, BAYEZİT M1, DOĞAN A1, AKPULAT HA1, ERDAĞ D1
DOI : 10.9775/kvfd.2009.790 Keywords :