Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2009 , Vol 15 , Issue 3
Erken anöstrüs döneminde renkli Tiftik keçilerinde intravaginal sünger, CIDR-G ve kulak implantı uygulamalarını takiben GnRH enjeksiyonunun fertilite üzerine etkisi
USLU BA1, GÜLYÜZ F 1
DOI : 10.9775/kvfd.2008.140-A Keywords :